รายการทีวีออนไลท์ในเมืองไทย ช่อง 3 
สถานี ตารางออกอากาศ TV ออนไลท์
Thai TV Channel 3 ตารางออกอากาศ 128k / 256k
Thai TV Channel 5 ตารางออกอากาศ 56k / 256k / 512k / 2048k
Thai TV Channel 7 ตารางออกอากาศ 128k / 256k
Thai TV Channel 9 ตารางออกอากาศ 56k / 256k / 512k / 2048k
56k / 256k
Thai TV Channel 11   56k / 256k / 512k / 2048k
ITV ทีวี   256k
Thai TV iTV ตารางออกอากาศ 56k / 256k / 512k / 2048k
Thai Nation Channel ตารางออกอากาศ 256k / 512k / 2048k
Faikham TV   256k
UBCi News   256k / 512k / 2048k
UBCi Sports   256k / 512k / 2048k
(TGN) ตารางออกอากาศ 256k / 512k / 2048k
BBC News 24   56k
BBC One TV news   56k

point แนะนำให้มีโปรแกรมต่อไปนี้ Real Player Real Player (RealOne Player) Windows Media Player Windows Media Player และWinamp Winamp